با سلام لطفآ قبل از ثبت سفارش به صفحه محاسبه قیمت مراجعه نمایید و از قیمت های جدید اطلاع پیدا نمایید.
با توجه به شرایط خاص کرونایی ساعت کار دفتر تحویل برد و فروشگاه جعبه از 9 الی 14 می باشد.